İMAR BARIŞINDA
VİZYON A.Ş. OLARAK NELER YAPIYORUZ?


Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak İmar Barışı için başvuracak yapı maliklerine 2 aşamada hizmet veriyoruz.


1. AŞAMA

YAPI KAYIT BELGESİNİN ALINMASI

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
RUHSAT&PROJE İNCELEME

Öncelikli olarak yapının mülkiyet durumu ve imar barışı kapsamına girip girmediğinin tespiti için İlgili Belediye, Tapu Müdürlüğü veya Özel İdareden yapıya ait imar dosyasındaki varsa mimari proje ve ruhsat incelemesi yapıyoruz.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
YERİNDE ÖLÇÜM VE TESPİT

Beyanda bulunacak yapı malikinin ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapısının yerinde ölçümünün yapılması kadrolu İnşaat Mühendisi ve Mimar personelimiz tarafından yapılmaktadır.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
BİRİM DEĞERİ TESPİTİ

İlgili Belediyesinden vergiye esas arsa sokak rayiç bedeli, teknik personelimiz tarafından yapının grubu, yapı sınıfı tespiti ve birim fiyatı belirleniyor

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
HARÇ BEDELİ HESAPLAMA

Alan hesabından sonra devlete ödenecek Yapı Kayıt Belgesi harç bedeli hesaplanıyor.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
E-DEVLET DESTEĞİ

Yapı Kayıt Belgesi başvuru formu e-Devlet üzerinden yapı maliki ile birlikte dolduruluyor.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
HUKUKİ SORUMLULUK

Beyanların doğru yapılaması ile ileriye dönük olarak taraflara yalan ve yanlış beyan girmelerinden ötürü doğabilecek hukuki sorumluluğun önüne geçiliyor.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK

Yapı Kayıt Belgesinin e-Devlet veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden alınması.

2. AŞAMA

CİNS TASHİHİ VE KAT MÜLKİYETİ İŞLEMİNİN TAPUDA TESİS EDİLMESİ

Bu aşamada iş ortaklığı yaptığımız ve proje imzalamaya yetkisi olan mimarlık mühendislik ofisi ve harita bürosu (LİHKAB) ile çalışıyoruz.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
YAPI KAYIT BELGESİ

“Yapı Kayıt Belgesi” alınıyor.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
TERKLERİN YAPILMASI

Parselin varsa imar planında yol veya yeşil alana “Terki” yapılarak Belediyeden evrak alınıyor.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
ONAYLI RÖLEVE

“Röleve Projesi”, “İrtifak Listesi” Belediye onayı ve Tapu Müdürlüğü işlemleri.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
ZEMİN TESPİT

LİHKAB bürosundan “Zemin Tespit Tutanağı” alınıyor.

İmar Barışında Ne Yapıyoruz 1
YÖNETİM PLANI

Bina için “Yönetim Planı” oluşturuluyor

HİZMET BEDELİMİZ

Hizmet bedelimiz 1.aşama ve 2.aşama için ayrı ayrı hesaplanacak olup,
detaylı bilgi için vizyon@vizyongd.com, aylinserter@vizyongd.com
iletişim adresleri veya 0 216 445 93 03 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

İmar Barışı Vizyongd Logo

NEDEN VİZYON FİRMASINDAN
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMALISINIZ?

Yapı Kayıt Belgesi başvuru formunun sorunsuz bir şekilde doldurulması, bu sayede ileriye dönük olarak yanlış beyandan ötürü herhangi bir cezaya maruz kalınmaması bkz. (http://www.resmigazete.gov.tr) - Madde-10

2002 Yılında Kurulmuş, SPK Ve BDDK Tarafından Denetlenen Güvenilir, Yarı Resmi Bir Kuruluş Olması,
Türkiye’nin Önde Gelen Bankalarına Hizmet Veriyor Olması
İmar Mevzuatı, Kat Mülkiyeti Kanununa Hakim Olması
Bünyesinde Hukukçu Ve Mühendis Kadrosu Bulundurması
2009 Yılından Bu Yana Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Geniş Tecrübeye Sahip Olması, Bakanlığa Birçok Rapor Hazırlanması
Türkiye Genelinde Bölge Müdürlükleri Ve Geniş Mimar Mühendis Ağına Sahip Olması

HEMEN ARA - 0216 445 93 03
VİZYON TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş.

REFERANSLARIMIZ

 • imarbarisi.net referanslar 1
 • imarbarisi.net referanslar 2
 • imarbarisi.net referanslar 3
 • imarbarisi.net referanslar 4
 • imarbarisi.net referanslar 5
 • imarbarisi.net referanslar 6
 • imarbarisi.net referanslar 7
 • imarbarisi.net referanslar 8
 • imarbarisi.net referanslar 9
 • imarbarisi.net referanslar 10
 • imarbarisi.net referanslar 13
 • imarbarisi.net referanslar 14
 • imarbarisi.net referanslar 15
 • imarbarisi.net referanslar 16
 • imarbarisi.net referanslar 37
 • imarbarisi.net referanslar 38
 • imarbarisi.net referanslar 19
 • imarbarisi.net referanslar 20
 • imarbarisi.net referanslar 21
 • imarbarisi.net referanslar 22
 • imarbarisi.net referanslar 35
 • imarbarisi.net referanslar 23
 • imarbarisi.net referanslar 24
 • imarbarisi.net referanslar 25
 • imarbarisi.net referanslar 26
 • imarbarisi.net referanslar 27
 • imarbarisi.net referanslar 28
 • imarbarisi.net referanslar 29
 • imarbarisi.net referanslar 30
 • imarbarisi.net referanslar 31
 • imarbarisi.net referanslar 32
 • imarbarisi.net referanslar 33
 • imarbarisi.net referanslar 34
 • imarbarisi.net referanslar 36
 • imarbarisi.net referanslar 17
 • imarbarisi.net referanslar 18
 • imarbarisi.net referanslar 11
 • imarbarisi.net referanslar 12
 • imarbarisi.net referanslar 40
 • imarbarisi.net referanslar 41
 • imarbarisi.net referanslar 42
 • imarbarisi.net referanslar 43
 • imarbarisi.net referanslar 44
 • imarbarisi.net referanslar 45
 • imarbarisi.net referanslar 46
 • imarbarisi.net referanslar 47
 • imarbarisi.net referanslar 48
 • imarbarisi.net referanslar 49
 • imarbarisi.net referanslar 50
 • imarbarisi.net referanslar 51
 • imarbarisi.net referanslar 52
 • imarbarisi.net referanslar 53
 • imarbarisi.net referanslar 54
 • imarbarisi.net referanslar 55
 • imarbarisi.net referanslar 56
 • imarbarisi.net referanslar 57
 • imarbarisi.net referanslar 58
 • imarbarisi.net referanslar 59
 • imarbarisi.net referanslar 60
 • imarbarisi.net referanslar 61